2013 © Everydaydog.no - All rights reserved          
   Hjem            Dr. Bachs Blomsterremedier
 


 
 
Som hundeinstruktør har jeg et ønske om at Dr. Bach's Blomsterremedier skal integreres mer i hundetrening, valpeoppdragelse og ved adferdsproblemer. Jeg er under utdanning til Bachterapeut både til mennesker og dyr, og har lenge brukt dette både til mine egne hunder og valpekull, samt andre som har kommet til meg og bedt om hjelp. Virkningen har vært merkbar hos de aller fleste jeg har behandlet, og det har hjulpet mange hunder og eiere til en bedre hverdag. Her er litt informasjon om blomsterremediene:
 

Når hunder endrer adferd og det ikke er en fysisk plage som er årsaken, så ligger det en følelsesmessig ubalanse bak. Ved å behandle med Dr. Bach's Blomsterremedier tar man tak i årsaken og følelsene BAK adferden slik at adferden kan endres, og hunden kan få det bedre med seg selv. Det kan f.eks. være at hunden viser usikkerhet, frykt, aggresjon osv.  Dyr tar til seg denne behandlingen godt, og har i de fleste tilfeller stort utbytte av det.
 
Det er viktig å påpeke at hund og eier også må jobbe for å komme i mål, og ikke lene alt på blomsterremediene. Ofte må det trening og endringer til. Eksempel: hvis hunden viser usikkerhet, så finner man alternative løsninger for å hjelpe den praktisk i hverdagen ved siden av behandling med blomsterremedier. Dette kan hundeeier få hjelp til i gjennom en konsultasjon hos meg.

 
 
Situasjoner der det kan være gunstig med behandling:
 
 • Når du får valpen hjem for første gang/ for omplasseringshunder
  -
  remediene kan hjelpe valpen/hunden å takle overgangen bedre
 • Dersom valpen/hunden er urolig på kurs, og ved innlæring av nye øvelser
  -
  remediene kan hjelpe valpen/hunden å ta imot læring bedre
 • Dersom hunden har gjennomgått en traume, eks. konflikt med annen hund, skade osv.
  -
  remediene kan hjelpe hunden å komme videre
 • Når du vet at hunden kommer til å reagere på en situasjon, eks. før møte med annen hund
  - remediene kan hjelpe hunden å takle situasjonen på en bedre måte 
 • Hvis hunden er redd, beskyttende, aggressiv, overivrig osv.
  - remediene kan hjelpe hunden å roe seg og takle situasjoner bedre
 
 
Dersom hunden din har endret adferd skal du alltid undersøke om den plages av fysiske smerter/sykdommer og lignende. Tenk med deg selv hvis du f.eks. gikk med hodepine eller en vond tann uten at du kunne fortelle det for å få hjelp. Det ville nok påvirket adferden din også etter hvert... Kontakt derfor veterinær hvis du har mistanke om fysiske plager, eller hvis hunden har endret adferd.
 
 
 
Generelt om bruk: 
En behandling kan gå over en 3-6 måneders periode eller lenger, men man kan også se endringer helt fra første dose. Det kommer an på hvor dypt det sitter, hvor lenge problemet har vært tilstede, og 'hvor mange lag' man skal jobbe seg i gjennom. Vanligvis responderer dyr (og barn) første gang på remediene innen en uke. Hos menneskene sier man to uker. Dette viser hvor åpne dyr er.

Remediene kan brukes ved siden av all skolemedisin, homeopati og annen behandling. Det kommer i form av dråper eller spray, og gis i vannet, over maten, på godbit, på pulsområder, eller rett i munnen.
 
 
 
 
 

 
 
Ønsker du behandling med Blomsterremedier til din hund?
 
Klikk her for mer informasjon
 
 

 
 
“Alle levende væsener, planter, dyr og mennesker udvikles hver på deres måde. Vore tamme husdyr er vort særlige ansvar. Har du sagt ja til at have et dyr, har du på et plan også påtaget dig et ansvar for dette dyrs udvikling. Tamdyrene står i en spændende periode af deres udvikling, da de er ved at udvikle deres følelser, deres ‘astralfelt’. Derfor kan dyr overvældes af deres følelser. Bach Blomsterremedier ™ kan her være en hjælp”.
 
- Susan Kristiansen, udvikler av Casus' Bach til dyr kurser
 

.

 
 
 
 
 
 Kontakt: Everyday Dog v/Karin H. Ødegaard
Tlf.: +47 911 79 788     E-post: post@everydaydog.no
Logo- og Webdesign: Karin H. Ødegaaard
Photos: Private/Shutterstock