2013 © Everydaydog.no - All rights reserved          
   Hjem            Humanimal Care

Humanimal Care


 

 
Humanimal Care har et mål og ønske om å hjelpe dyr og mennesker til en bedre hverdag fysisk og mentalt.
Karin H. Ødegaard tilbyr flere ulike alternative behandlingsformer, samt hundetrening, kurs
og privattimer som er helt utenfor det alternative feltet.
 
Det unike med Humanimal Care er den tverrfaglige tilnærmingen etter ønske og behov, og god
kompetanse innen de aktuelle fagfeltene som i dag både er velkjent, men også mindre utbredt i Norge.

 
 

 
Behandlingsmetodene jeg tilbyr i dag:
 
Dyrekommunikasjon
  Telepatisk kommunikasjon med dyr, og savnet- saker
Bach Terapi
  Balansering av mentale ubalanser ved hjelp av Dr. Bach's Blomsterremedier
Hundetrening, Kurs og Privattimer
  Valpekurs, teorikurs, privattimer, (se www.everydaydog.no)
Healing og energijustering
  Energiarbeid med det mentale og fysiske hos mennesker og dyr
PSYCH-K Fasilitering/Behandling
  Energiarbeid og endring av underbevisste overbevisninger hos mennesker og dyr
Mediumskap/kanalisering
  Rensing/balansering av hus, bygninger og steder 
 
 
 
 
 

Humanimal Care v/Karin H. Ødegaard skal bygge en solid plattform med et bredt nettverk og samarbeid med ulike faggrupper og behandlere. Det er et mål å etter hvert kunne tilby mer undervisning og opplæring for å videreformidle verdifull kunnskap.
Jeg er sterkt imot 'konkurranse- mentalitet' og ser heller fordelene med å kunne benytte seg av andres kompetanse. Jeg henviser både mennesker og dyr videre til den rette instansen/behandleren når jeg selv ikke har kompetanse eller kapasitet, og fordi man noen ganger må se sin egen begrensning. Dette til stor fordel for klienten og/eller dyret.


Jeg jobber for å stadig holde meg oppdatert innen mine fagfelt, slik at jeg kan tilby klientene det beste hele veien. Jeg er nøye med å følge mine etiske regler og taushetsplikt. De som kontakter Humanimal Care skal føle seg trygge på det jeg gjør, og alle blir møtt med respekt og forståelse. Jeg er ydmyk overfor det jeg jobber med, og er takknemlige for at nettopp jeg har fått evnene og muligheten til å hjelpe mennesker og dyr.
Mitt ønske og mål er å gjøre mennesker og dyrs hverdag litt bedre.
 
 
   

Navnet:
 
I navnet Humanimal Care ligger ordene 'Human' (menneske) og 'animal' (dyr). 'Care' er med fordi mitt ønske er å hjelpe både mennesker og dyr. På bildet t.v. og i logoen har jeg også prøvd å illustrere det. Jeg valgte dette navnet fordi jeg ville finne noe som dekket kundegruppen og de ulike behandlingsformene. Da 'Humanimal Care' ramlet inn i hodet mitt etter lang fundering var jeg aldri i tvil om at det var riktig for meg. Så til tross for enkelte kommentarer på at det kan være vanskelig å uttale, så er jeg tilfreds med valget jeg gjorde.

"En bedre hverdag for mennesker og dyr" er et slagord jeg har brukt hele veien (du ser det på toppen av siden ved logoen). Det er ikke en lovnad om en bedre hverdag, men målet jeg jobber mot. I disse dager hvor alternativbehandlere får mye pepper for å love mer enn de kan holde er det viktig for meg å understreke. Jeg kan kun love at jeg kan gjøre mitt beste ut ifra min kompetanse og mine forutsetninger, og jeg håper og ønsker at det kan hjelpe både mennesker og dyr til en bedre hverdag. 
 
 

 

Bedriften Humanimal Care ble registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund i 2011.
(organisasjonsnummer: 897 531 712),
 
Da bedriften oppbevarer personopplysninger,
er Humanimal Care også meldt inn for Datatilsynet etter gjeldende regler.
 

 Karin H. Ødegaard
- innehaver, terapeut og instruktør i Humanimal Care
E-post: post@humanimalcare.no
tlf.: +47 911 79 788
 
 
 
 
 
 
 
 Kontakt: Everyday Dog v/Karin H. Ødegaard
Tlf.: +47 911 79 788     E-post: post@everydaydog.no
Logo- og Webdesign: Karin H. Ødegaaard
Photos: Private/Shutterstock