2013 © Everydaydog.no - All rights reserved          
   Hjem            Kastrering/ Sterilisering

Kastrering og Sterilisering av Hund


- av Karin H. Ødegaard - Mange vurderer dessverre i dag å gå til kastrering eller sterilisering av hundene sine uten grunn.
Bare for å gjøre hverdagen enklere.Her er et utdrag fra Lov om Dyrevelferd:

§ 9.Medisinsk og kirurgisk behandling -
Medisinsk og kirurgisk behandling skal utføres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte og ivareta dyrets funksjonsevne og livskvalitet. Det skal ikke gjøres operative inngrep eller fjernes kroppsdeler på dyr uten at det foreligger forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse. Det er likevel tillatt å foreta forsvarlig merking av dyr i dyrehold. Avhorning og kastrering er tillatt når det er nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd eller av andre særlige grunner.

Klikk her for å se resten av Lov om Dyrevelferd
Om Kastrering/sterilisering av Hund
 

Mange ønsker å kastrere/sterilisere sin hund fordi de tror det er med på å dempe negativ adferd, markering, hormonelle 'problemer' osv.
Noen ganger kan det faktisk være en god medisinsk grunn til at man må kastrere/sterilisere sin hund, men det er for mange som går til dette steget uten å ha tenkt på
(eller blitt informert om) dyrets psykiske følger av det!

Man kan finne utallige artikler på nett både fra veterinærer og andre om hvor mange fordeler det er ved å gjøre et slikt inngrep.
Men det er for lite skrevet om ulempene...


Hannhunder:

Hvis man kastrerer de før de er ferdig utviklet mentalt blir de et såkalt 'intetkjønn' i dyreverdenen. Han vil ikke spre kjønnslukt, og andre kan bli forvirret og litt skeptiske til denne hunden. Som følge av det kan den kastrerte hannhunden bli et mobbeoffer og havne i konflikter fordi det er naturlig at de hundene som ikke er 'normale' utstøtes av andre.
Hunden vil ofte miste sin selvtillit som følge av dette igjen, og kvie seg for å være sammen med andre hunder, og bli innadvent. Dette kan på sikt føre til negativ adferd i eiers øyne, hvis hunden hele tiden må forsvare seg uten at eier forstår hvorfor. En ung hannhund som i utgangspunktet har et godt gemytt vil da kanskje få ødelagt det med en kastrering.

Man har INGEN garanti for at hannhunden slutter med sin 'negative adferd' etter en kastrering! (markering, streifing, overseksualitet osv.) Det blir derfor et sjansespill å satse på at han forandrer seg etterpå.


Tisper:

Sterilisering av tisper er nå blitt 'populært' å gjøre forebyggende for å unngå komplikasjoner som for eksempel livmorbetennelse osv. senere i tispas liv. Men man ser at det går ut over adferden hos tispa i negativ retning. Hun kan bli aggressiv og irritabel, og dette kan igjen føre til eiers irritasjon,- og hva skjer på sikt da? Avlivning! Fordi eier valgte å unngå komplikasjoner som KANSKJE kunne oppstå en eller annen gang i livet hennes!

Jeg har selv en tispe som er sterilisert, men der var det en medisinsk grunn for valget.
Og i slike tilfeller så er det fint å ha valget om å gjøre en sterilisering for at tispa skal leve lenger og ha et bedre liv. Men da har man prøvd alt annet først! Når man har en sterilisert tispe må man være nøye med å passe vekten hennes, for mange blir fort overvektige etterpå. Da må man bruke spesialfôr. Hvis hun skulle bli overvektig så kan det gi andre følgesykdommer,
som f.eks. slitasjeskader, og det er mye verre enn å ta den tiden tispa løper for det det er!Det er alltid en grunn til at hunden oppfører seg som den gjør!
Kanksje det fins en annen løsning enn å kastrere? Tenk over f.eks. dette:
  • Gå til en hundeinstruktør og få tips om trening. Kanskje hunden bare har behov for mer fysisk eller psykisk aktivisering og trening.
  • Snakk med en som er ekspert på adferd hos hund, de kan forklare masse.
  • Er det fysiske ting som gjør at hunden oppfører seg som den gjør? Snakk med en veterinær.
  • Husk at du er den som kjenner hunden din. Ikke ta alt du hører fra andre hundeeiere for 'god fisk' når de forteller om hvor flott hunden deres har blitt etter en kastrering/sterilisering! Du har INGEN garanti for at din hund vil bli som den.Se også denne artikkelen fra Hundesport 10/09. Klikk her...

Her kan du lese mer inngående om det som skjer medisinsk og psykisk i forbindelse med kastrering.
 

 
2013 © Everydaydog.no - All rights reserved
 
 
 
 
 
 
 Kontakt: Everyday Dog v/Karin H. Ødegaard
Tlf.: +47 911 79 788     E-post: post@everydaydog.no
Logo- og Webdesign: Karin H. Ødegaaard
Photos: Private/Shutterstock