2013 © Everydaydog.no - All rights reserved          
   Hjem            NODAT
 

NODAT - norsk organisasjon for dyreassistert terapi

Tekst og bilder/logo er publisert med tillatelse fra NODAT (se hjemmesiden deres her...) 
 
Du har kanskje tenkt at å omgås dyr gjør at du føler deg bedre og holder deg friskere. Dette er du ikke alene om. Forskning viser at nærkontakt med dyr har en helsemessig positiv effekt – både fysisk og psykisk. Gjennom opptrening av menneskets beste venn kan det oppnås svært gode resultater innen helse- og omsorgsektoren.


Hva er NODAT?

Norsk organisasjon for dyreassistert terapi (NODAT) er en humanitær organisasjon som har som mål å spre dyreassistert terapi (DAT) i Norge. Som i andre land vil vi ha DAT inn i sykehus, sykehjem, krisesentre, skoler og så videre. Gjennom vårt arbeid sprer vi informasjon om og tilrettelegger for DAT i Norge, holder kurs i dyreassistert terapi og utplasserer frivillige med dyr. Dette gjør vi ved å samarbeide med lokale, regionale og nasjonale myndigheter, ulike fagmiljøer relatert til dyr, fysisk og psykisk helse og utdanning


Hva er Dyreassistert Terapi og Terapihunder?

Definisjoner:
Dyreassistert terapi (DAT) er målrettet arbeid med individuelle kliniske mål og dyr som del av behandlingen. Det er ikke en egen form for terapi, men dyret brukes som et ekstra hjelpemiddel i behandlingen. Dette kan være fysioterapi, psykoterapi, logopedi, ergoterapi, atferdsterapi osv. Arbeidet utføres og dokumenteres av fagfolk innen medisin og helse.
Dyreassisterte aktiviteter (DAA) behøver ikke å styres av fagfolk, men fører med seg mye positivt innen sosialisering, motivasjon og læring. Dette arbeidet kan utføres av opplærte frivillige på skoler, sykehjem, sykehus, krisesentre, sykehjem og rehabiliteringssentre, for å nevne noen. Kilde: The Delta Society® www.deltasociety.org
En terapihund er en hund som er spesialtrent til å jobbe med mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer. Hunden ledsages av en fører som veileder hunden og gir den oppgaver for å stimulere og kommunisere med pasienten.


NODATs stilling til Treningsmetoder

De fleste fornuftige hundetrenere er i dag enige om at hundetrening basert på positiv forsterkning er den mest effektive. Det finnes flere årsaker til at bruk av straff, tvang eller korreksjoner under innlæring virker mot sin hensikt. I beste fall går det saktere for hunden å lære, i verste fall lærer den ingenting annet enn å frykte deg eller det som utfører ubehaget. Vitenskapelige studier viser dette gang på gang. For de aller fleste hunder vil det å lære og det å samarbeide med føreren forbindes med noe negativt og ikke skape en arbeidsvillig eller glad hund. Å trene en hund med harde metoder, eller også en blanding av myke og harde metoder, er dermed en direkte uintelligent måte å jobbe på.

Når vi skal jobbe med terapihunder er vi avhengige av å ha positive, glade og trygge hunder. De trenger å være arbeidsvillige og selvsikre for å gjøre en god jobb. Bruk av straff, tvang og korreksjoner skaper en hund med motsatte kvaliteter, mens positiv forsterkning fremmer dem. Å jobbe med myke metoder betyr ikke at du aldri får si nei til hunden din eller at du kun kan bruke ros og godbiter. Blokkering og ignorering er også effektive påvirkninger som ikke involverer harde metoder eller bryter ned hunden.

Nodat har derfor en tydelig treningsfilosofi som tar avstand fra harde metoder. Både under innlæring, trening og på jobb skal hundeførerne praktisere metoder som skaper motivasjon, arbeidsglede og trygge hunder. For godkjente ekvipasjer som representerer Nodat forventes det at de viderefører den samme filosofien


Video
Se video om Terapihunden Hillary
(klikk på bildet)

 

Kurser i NODAT

For å komme inn på terapihundkurset må man:
• Være 18 år eller eldre.
• Være villig til å binde seg til NODATs regler og etiske retningslinjer.
• Betale 4000 kr i depositum før kursstart.

Hunden må:
• Være 8 måneder eller eldre.
• Være utadvendt, trygg og positiv.
• Hund og fører må møte opp på opptaktsprøver før de eventuelt får plass på kurset.
For å bli godkjent av NODAT må man gjennom kurset og eksamen.
(klikk på linkene for å se Terapihundkursets innhold, og hva eksamen innebærer).

 
Mer info finner du her...
 
 
 
 
 

 
 
 
Hjemmesiden til NODAT:
http://test.nodat.no/
 
 
 
 
 
 
 Kontakt: Everyday Dog v/Karin H. Ødegaard
Tlf.: +47 911 79 788     E-post: post@everydaydog.no
Logo- og Webdesign: Karin H. Ødegaaard
Photos: Private/Shutterstock